di-go gotove mješavine za kruh

Uvjeti korištenja

UVOD

Ovaj dokument određuje uvjete i pravila korištenja web stranice ‘di-go gotove mješavine za kruh’ (u daljnjem tekstu Stranica) kojoj se pristupa preko adrese www.digomjesavine.com.

Stranica je vlasništvo tvrtke Lesaffre Adriatic d.o.o., Prudnička 98, Prudnice, 10291 Prigorje Brdovečko, Hrvatska, OIB 77582119673 (u daljnjem tekstu di-go). U slučaju bilo kakve nejasnoće ili druge potrebe vezano za korištenje Stranice ili ove Uvjete korištenja moguće je kontaktirati  na adresu e-pošte info.hr@lesaffre.com.

Stranicu mogu koristiti svi koji imaju pristup njenoj web adresi (u daljnjem tekstu Korisnici).

SADRŽAJI NA STRANICI, KORIŠTENJE I ODGOVORNOST

Na Stranici sadržaje objavljuje di-go  ili Korisnici. Sadržaji uključuju tekstove, fotografije, video klipove, kratke poruke, komentare, poveznice i sve druge vrste sadržaja čije objavljivanje omogućuje funkcionalnost Stranice.

Sadržaji koje objavljuje di-go su ili vlasništvo di-ga ili  di-go za njihovo korištenje ima dozvolu vlasnika. Te sadržaje je dozvoljeno koristiti u osobne svrhe i u svrhu promocije Stranice, uz obavezno navođenje poveznice prema izvoru sadržaja na Stranici. Za korištenje sadržaja u druge svrhe potrebno je dobiti dozvolu vlasnika (di-ga ili trećih strana).

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

di-go će, u najvećoj mogućoj mjeri, osigurati dostupnost sadržaja Stranice i ukupne funkcionalnosti Stranice. U situacijama u kojima zbog bilo kojeg razloga Stranica ili neki dio njene funkcionalnosti ne bude dostupan ili neki dio funkcionalnosti bude nepravilno funkcionirao, di-go i svi njegovi zaposlenici i partneri ne snose nikakvu odgovornost prema Korisnicima ili trećim stranama zbog bilo kakve potencijalne štete koju je navedena nedostupnost ili nepravilnost uzrokovala.

di-go i svi njegovi zaposlenici i partneri ne snose nikakvu odgovornost za štetu koju je svojim postupanjem ili korištenjem Stranice Korisnik uzrokovao drugim Korisnicima ili trećim stranama, već svu odgovornost snosi Korisnik koji je štetu uzrokovao.

ZAVRŠNE ODREDBE

Za sva pitanja vezano za Stranicu i njeno korištenje moguće je kontaktirati  di-go na adresu e-pošte info.hr@lesaffre.com.

di-go  zadržava pravo promjene uvjeta korištenja Stranice bez prethodne najave. Sve promjene bit će objavljene u ovim Uvjetima korištenja na web adresi Stranice.

Za sva pitanja koja nisu pokrivena ovim Uvjetima korištenja primjenjuju se zakoni i propisi Republike Hrvatske. Za sve sporove nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.